با توجه به نزديک بودن انقضاي قرارداد درمان جمعي از همکاران محترم تقاضا مي گردد فرم نظر سنجي ذيل را تکميل نموده وضمن اعلام نقطه نظرات خود اين اداره را جهت بهبود روال موجود وتصميم گيري مناسبي جهت انتخاب شرکت بيمه اي برتر براي قرارداد سال جاري ياري فرمايند، خواهشمند است نظرات خود را در خصوص موارد ذيل در ستون رضايت از شرکت بيمه مشخص کنيد و حداکثر تا تاريخ 1399/06/31 به اين اداره ارسال فرمائيد.
ارزش امتياز هاي تعريف شده:    عالي = 4 امتياز      خوب = 3 امتياز      متوسط = 2 امتياز      ضعيف = 1 امتياز

نوع استخدام: 
مدرک تحصيلي: 
به چه ميزان از عملکرد شرکت بيمه تاکنون راضي هستيد؟: 
نحوه پرداخت هزينه خسارت توسط شرکت بيمه تا چه حد براي شما رضايت بخش بوده است؟: 
تا چه ميزان از خدمات, عملکرد و نحوه برخورد همکاران کارگزاري آراد رضايت داريد؟: 
اطلاعات، سرعت و دقت نماينده مستقر در محل تا چه ميزان رضايت بخش بوده است؟: 
سرعت رسيدگي به خسارت و روند ارزيابي آن به چه ميزان مطلوب بوده است؟: 
اطمينان شما از صحت ارزيابي و محاسبه خسارت توسط شرکت بيمه به چه ميزان بوده است؟: 
ارائه اطلاعات در مورد تخفيف هاي بيمه اي و نحوه اعمال آنها چه ميزان راضي کننده بوده است؟: 
سرويس دهي، برخورد و اطلاعات کارکنان بيمه تکميلي اداره رفاه تا چه حد راضي کننده بوده است؟: 
تا چه ميزان از متون قرارداد و مبالغ قرارداد بيمه تکميلي راضي هستيد؟: 
تا چه ميزان از بيمه عمر و حادثه جمعي شرکت بيمه راضي هستيد؟: 
ايا شما (تمايل شما) تمديد قرارداد با شرکت بيمه جاري در دوره بعد را توصيه مي کنيد : 
در صورتيکه مواردي از نظر شما, در ميزان رضايت همکاران و بهبود و ارتقا برنامه هاي بيمه اي موثر است که در پرسشنامه طرح نگرديده خواهشمند است ذکر نماييد
لطفا در صورت تمايل انتقادات و يا پيشنهادات خود را براي ما مرقوم فرماييد: 
  

طراحی و تولید توسط Radisan.com
powered by Radisan.com